Thông tin Ba Sao

Giá cước từ Hà Nội → Nội Bài chỉ 150.000 đồng

Giá cước từ Hà Nội → Nội Bài chỉ 150.000 đồng

Để tri ân những khách hàng đã quan tâm, sử dụng dụng dịch vụ của Ba Sao Taxi. Nhân

dịp khai tuyến Hà Nội ↔ Nội Bài, Công ty Cổ phần Ba Sao giảm giá 50.000 đồng cho

mỗi cuốc khách từ Hà Nội→ Nội Bài cho cả 02 dòng xe. Như vậy, giá cước Hà Nội→

Nội Bài xe Vios là 150.000 đồng, xe Innova là 200.000 đồng.

Chương trình áp dụng từ ngày 03/10/2015 đến 31/12/2015.

Bình luận