Thông tin Ba Sao

Mở Công ty con tại Thái Nguyên

Ngày 16/04/2015, Công ty cổ phần Ba Sao Thái nguyên được Sở KH&DT Thành phố

Thái Nguyên cấp Giấy phép kinh doanh số: 4601242353.

Sau đó, vào ngày 08/07/2015, Công ty đã được Sở GTVT Thái Nguyên cấp Giấy phép

kinh doanh vận tải số 390/GP.

Sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh vận tải, Công ty cổ phần Ba Sao Thái Nguyên

đã tập trung hoàn thành các thủ tục và điều kiện cần thiết để khai trương vào ngày

18/09/2015, với số điện thoại tổng đài gọi xe là 0280. 3 65 65 65, đáp ứng nhu cầu đi lại

của người dân Thành phố Thái Nguyên và các khu vực lân cận.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 18/09/2015 đến 31/12/2015, Công ty Cổ phần Ba Sao Thái

Nguyên có nhiều ưu đãi cho lái xe, chi tiết liên hệ số điện thoại 0280. 3 75 33 66, và

khách hàng.

Bình luận