Thông tin Ba Sao

Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định tại Hà Nội

Từ 0h ngày 16/07/2017, Hà Nội tiến hành đổi mã vùng điện thoại cố định theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi mã vùng viễn thông.

Từ 0h ngày 16/07/2017, Hà Nội tiến hành đổi mã vùng điện thoại cố định từ 04 sang 024 vậy Công ty cổ phần Ba Sao thông báo tới quý khách hàng được biết và chủ động khi gọi taxi

Quý khách gọi xe nội thành theo số: 024.32323232

Quý khách gọi xe đi sân bay theo số: 024.36363636

Bình luận