Thông tin trả đồ

Trả đồ ngày 30/11/2014

Chủ nhật 30/11/2014, anh Nguyễn Đức Thắng đi từ Bùi Xương Trạch về Tứ Kỳ - Hải Dương có quên Balô đựng 01 laptop trên xe Ba Sao Taxi.

Sau khi phát hiện khách quên đồ lái xe Trần Văn Tiến, Biển số 30A 22294,  số hiệu xe 182 đã liên lạc với Trung tâm điều hành của Công ty để báo cáo sự việc và mang Balô này về bàn giao cho Phòng thanh tra cùng ngày.

Anh Thắng cũng đã liên lạc với số hotline 094.2201199 của Công ty và nhận lại đồ để quên của mình vào sáng ngày 04/11/2014

 

IMG_1770

 

Bình luận